https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=6f9f176f0f3a756bc35db1cc74eabf2a

Definisi Pemintaan dan Penawaran Serta Hukumnya

Definisi Pemintaan dan Penawaran Serta Hukumnya

Pengertian Pemintaan Dan Penawaran

1. Definisi permintaan; 
Perrimntaan Ialah jumlah barang atau jasa yang diminta suatu pasar, dengan harga tertentu dan pada tingkat tertentu. fajtor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu; Harga barang itu sendiri., Tingkat pendapatan, Selera konsumen, dan Ekspektasi perkiraan.

Hukum permintaan: Apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang akan turun. dan bergitu pula sebaliknya apabila harga satu barang turun, maka permintaan barang tersebut akan naik.
Fungsi Permintaan ialah; Untuk menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Definisi Penawaran;
Ialah banyaknya jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual atau ditawarkan oleh penjual kepada pembeli pada tingkat waktu tertentu. faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu; Harga barang dan Harga sumber produksi, Tingkat produksi, dan Ekspektasi/perkiraan.

Hukum Penawaran; Apabila harga barang meningkat, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan meningkat. dan bergitu pula sebaliknya, apabila harga barang tersebut turun, maka kualitas barang yang ditawarkan akan menurun.

Model penawaran dan permintaan sangat penting untuk mengalisis ekonomi makro, yaitu untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar, dan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ekonomi lainnya. 

Terima kasih telah membaca artikel tentang Definisi Pemintaan dan Penawaran Serta Hukumnya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel ataspmbid